แนะนำครู : นางสาวนายีฝ๊ะ  เจะหะ 

ครูฝ๊ะ สอนวิชา : วิทยาการคำนวณ

20201209_101240.mp4
สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน วันนี้มีเนื้อหาใหม่มานำเสนอได้แก่.........................................................................